คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

22 มิถุนายน 2553

ไหว้ครูปีการศึกษา 2553วันที่ 17 มิ.ย. 53 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ตามประเพณีไทย ในกิจกรรมวันนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษากว่า 40 ทุน จากกองทุนม่งใช้วิศิษฐ์, มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, และครูนงเยาว์ พูลสวัสดิ์ มอบให้กับนักเรียนที่เรียนดี, ขยันเรียน, และนักเรียนขาดแคลนยากจน ในวันเดียวกันนี้ยังได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2553 ด้วย