คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

09 ธันวาคม 2554

ทำบุญถวายพระราชกุศลในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นปีที่ 84 ทางโรงเรียนได้จัดทำพิธีทำบูญใส่บาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่ โดยได้จัดพิธีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 มีผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน มาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง