คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

28 กุมภาพันธ์ 2554

ค่ายลูกเสือสามัญ 2553

ปีนี้โรงเรียนของเรา ได้ส่งหมู่ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เข้าอยู่ค่ายพักแรม ที่ค่ายลูกเสือปิยมงคล จ.ราชบุรี เมื่อ 23-25 กุมภาพันธ์ 2554 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมกว่า 10 โรงเรียน เป็นฝึกการอยู่ร่วมกัน เดินทางไกล การแสดงรอบกองไฟและวิชาการลูกเสือ