คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

08 มกราคม 2554

วันเด็ก 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2554 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.หลักสอง พ่อค้า ประชาชนและผู้ปกครองของนักเรียน สนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันและของขวัญสำหรับเด็กมากมาย โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันเกมส์สนุกสนานหลายอย่าง