คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

30 สิงหาคม 2553

ค่ายวิทยาศาสตร์2553
โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม สาขาสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2553 อันเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ฝึกประดิษฐ์อุปกรณ์จากความคิดของนักเรียน และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นการทำให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น